O udruzi slijepih Dubrovačko neretvanske županije

Udruga slijepih Dubrovačko neretvanske županije je socijalno humanitarni oblik udruživanja slijepih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti. Udruga broji 150-ak članova, a broj se iz godine u godinu povećava.

Udruga je osnovana 1952. godine i kontinuirano djeluje preko pedeset godina.

Osnovne djelatnosti Udruge su okupljanje i organiziranje slijepih osoba, ostvarivanje prava članova na području školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja, ostvarivanje njihovih posebnih prava, te organiziranje društveno-kulturnog i sportskog života. Budući da su slijepi invalidi najveće kategorije, s mnogim posebnostima, Udruga svojim stručnim, materijalnim, savjetodavnim i drugim uslugama svojim članovima nastoji pomoći u rješavanju njihovih problema.

Članstvo u Udruzi

Prema statutu Udruge, članovi Udruge mogu biti:

 • redovni (godišnja članarina 50,00kn)
 • nominalni
 • podupirući
 • počasni

Redovni član Udruge može postati svaka slijepa osoba, državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Dubrovačko neretvanske županije, a na temelju nalaza oftalmologa s područja djelovanja Udruge.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je prihvatila i Republika Hrvatska, slijepom osobom smatra se osoba koja ima:

 • potpuni gubitak osjeta svjetla (amauroza) ili osjet svjetla bez ili s projekcijom svjetla,
 • ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 (brojenje prstiju na udaljenosti od 1 metra) ili manje,
 • ostatak oštrine vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 do 0,05,
 • ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju do 0,25 uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva i ispod 20 stupnjeva,
 • koncentrično suženje vidnog polja oba oka s vidnim poljem širine 5 stupnjeva do 10 stupnjeva oko centralne fiksacijske točke,
 • neodređeno ili nespecificirano

Nominalni član Udruge može postati slijepa osobe s ograničenom ili bez poslovne sposobnosti, koji nema prava sudjelovati u radu tijela Udruge.
Podupirući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja pomaže i pridonosi radu i aktivnostima Udruge. Podupirući član ne može birati i biti biran u tijelima Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima naročite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Počasnom članu Udruge izdaje se povelja čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Udruge.

Prava članova

 • sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela- birati i biti biran u tijela Udruge
 • pravo na pomoć Udruge pri ostvarivanju prava na području socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja,
 • pravo na pomoć Udruge na opskrbu pomagalima,
 • koristiti pravo na odmor i oporavak u odmaralištima Hrvatskog saveza slijepih
 • tražiti od Udruge razmatranje svih pitanja od interesa za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama Statuta Udruge

Obveze članova

 • redovito plaćati članarinu
 • pridržavati se odredaba Statuta Udruge i drugih općih i pojedinačnih akata Udruge
 • pridržavati se Kodeksa ponašanja Hrvatskog saveza slijepih

Prava i povlastice koje ostvaruju slijepe osobe

Članstvom u Udruzi ostvaruju se sljedeća prava i povlastice:

Prema pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na tiflotehnička i očna pomagala:

 • govorni ručni sat za slijepe
 • dugi bijeli štap za slijepe
 • brajev pisaći stroj
 • četverokanalni kazetofon
 • čitač ekrana s govornom jedinicom
 • brajeva elektronička bilježnica za slijepe
 • naočale (okviri za naočale, leće za naočale, teleskopske leće)
 • kontaktne leće
 • očne proteze
 • Oslobađanje plaćanja HRT pretplate za punoljetne članove
 • Djelomično oslobađanje telefonske pretplate kod T-com operatera
 • Djelomično oslobađanje mjesečne pretplate za Cronet pretplatnike
 • Povlastice u unutarnjem putničkom prometu (željeznica i redovita brodska linija)
 • Povlastice pri putovanju u inozemstvo
 • Povlastice vezane za putovanje avionom
 • Povlastice Hrvatskog autokluba
 • Pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe

Prava i povlastice koje slijepe osobe ostvaruju neovisno o članstvu u Udruzi

 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
 • Pravo na osobnu invalidninu
 • Pravo na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
 • Pravo na obrazovanje i školovanje
 • Pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju
 • Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem
 • Pravo na popust pri obračunavanju poreza na dohodak
 • Pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme
 • Pravo na zaštitu roditelja invalidnog djeteta
 • Pravo na dječji doplatak
 • Pravo na oslobađanje plaćanja naknade za ceste i putarine

UDRUGA SLIJEPIH DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE

OIB: 65977432441
Žiro račun kod OTP banka d.d., IBAN: HR5024070001100021348
Predsjednica udruge: Rosa Matić
Tajnica: Dubravka Džamonja
Zamjenik Predsjednice: Ivica Rodin

Misija udruge slijepih Dubrovačko - neretvanske županije

je promicanjem i provedbom antidiskriminacije, jednakih mogućnosti i univerzalnog dizajna pridonijeti afirmaciji slijepih osoba u Dubrovačko - neretvanskoj županiji te u Republici Hrvatskoj.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zaboravili ste lozinku? |  Zaboravili ste korisničko ime?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×